Holoubková Milada

  • kontaktní pracovník katedry, informace pro studenty
  • technická podpora na kurzech pořádaných katedrou
  • správa deponátní knihovny
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Holoubková Milada
Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 1 z 1