Klicnarová Jana, doc. RNDr., Ph.D.

Profesní zaměření:

  • limitní věty pro náhodné procesy a náhodná pole
  • asymptotické vlastnosti statistik

 

Výuka:

  • využití matematických metod v ekonomii
  • statistické metody a metody analýzy časových řad

 

Vzdělání:

  • 2008 - RNDr. v oboru Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika (MFF UK)
  • 2007 - Ph.D. v oboru Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika (MFF UK)
  • 2001 -  U3V - Matematika pro 3. stupeň (MFF UK)
  • 2001 - Mgr. v oboru Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy (MFF UK)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YTSPP Creation and SW Support for Projects KMI Ano Ano Ano
KMDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano
MDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano Ano
MDT1 Models of Decision Theory KMI Ano Ano Ano
YMDT Models of Decision Theory KMI Ano Ano Ano
OAA Operations Research KMI Ano Ano
OVA Operations Research KMI Ano Ano
COV Operační výzkum KMI Ano Ano
KOA Operační výzkum KMI Ano Ano Ano
OA Operační výzkum KMI Ano Ano
OV Operační výzkum KMI Ano Ano
KPRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko. KMI Ano
PRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko. KMI Ano
CRM1 Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
KRM Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
RM Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
RM1 Rozhodovací modely KMI Ano Ano Ano
YSMAC Stat. Modelling and Time Series Analysis KMI Ano Ano Ano
CSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano Ano
SMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano
SCHMO Stochastické modely v operačním výzkumu KMI Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Martingalové aproximace a U-statistiky
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu