Beránek Ladislav, doc. Ing., CSc.

- docent v oboru Informatika a systémové inženýrství

- garant oboru Ekonomická informatika

 

Odborné zaměření:

- oblast zpracování dat (business inteligence, získávání znalostí z webu, streamovaná data, sémantizace webu)

- nejisté uvažování, integrace dat

- oblast elektronického obchodu (doporučovací systémy, reputační systémy, uživatelské preference na webu)

- oblast řízení bezpečnosti informačních systémů v organizacích

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OPCC .NET Platform Applications Development KMI Ano Ano
ADS1A Algorithms and Data Structures 1 KMI Ano Ano
KDS1A Algorithms and Data Structures 1 KMI Ano Ano
686 Algoritmy I UAI Ano Ano
689 Algoritmy II UAI Ano Ano Ano
ADS1 Algoritmy a datové struktury 1 KMI Ano Ano
KADS1 Algoritmy a datové struktury 1 KMI Ano Ano
ADS2 Algoritmy a datové struktury 2 KMI Ano Ano
KADS2 Algoritmy a datové struktury 2 KMI Ano Ano
ADS1A Algoritmy a datové struktury I KIN Ano Ano Ano
ADS1E Algoritmy a datové struktury I KIN Ano Ano Ano
ADIS1 Analysis and Design of IS 1 KMI Ano
ADIS2 Analysis and Design of IS 2 KMI Ano
ANIS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano
KANS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano
OZPG Basic Programming KMI Ano
BISA Bezpečnost informačních systémů KIN Ano Ano Ano
BISE Bezpečnost informačních systémů KIN Ano Ano
XBIS Bezpečnost informačních systémů KIN Ano
BIS Bezpečnost informačních systémů KMI Ano Ano
KBIS Bezpečnost informačních systémů KMI Ano Ano
YMINF Business Informatics 1 KMI Ano Ano
OPDIS Business Information Systems KMI Ano Ano Ano
OBIS1 Business Information Systems 1 KMI Ano Ano Ano
BI Business Inteligence KMI Ano Ano Ano
KBI Business Inteligence KMI Ano Ano Ano
OBI Business Inteligence KMI Ano Ano Ano
691 Data Mining UAI Ano
ODBS1 Database Systems 1 KMI Ano Ano Ano Ano
ODBS2 Database Systems 2 KMI Ano
DBS1 Databázové systémy 1 KMI Ano Ano Ano
KDBS1 Databázové systémy 1 KMI Ano Ano Ano Ano
KDBS2 Databázové systémy 2 KMI Ano Ano
DBS1A Databázové systémy I KIN Ano
KDMI Diskrétní matematika 1 KMI Ano
DM1A Diskrétní matematika I KIN Ano Ano
DM1E Diskrétní matematika I KIN Ano Ano
DM2 Diskrétní matematika II KIN Ano Ano
DM2A Diskrétní matematika II KIN Ano Ano
DM2E Diskrétní matematika II KIN Ano Ano
POIA E-Business and E-Commerce KMI Ano Ano
YEBS E-business KMI Ano Ano Ano
OOOP Fundamentals of Software Engineering KMI Ano
OITS IT Services and Operations of IS KMI Ano
IMM Information Management Methods KMI Ano Ano Ano
KIMM Information Management Methods KMI Ano Ano Ano
YIMM Information Management Methods KMI Ano Ano Ano
OBIS Information Systems Security KMI Ano Ano Ano
OPS Information and Communication Networks KMI Ano Ano Ano
KPS Informační a komunikační sítě KMI Ano Ano Ano
PS Informační a komunikační sítě KMI Ano Ano Ano
IZS Informační a znalostní systémy KMI Ano Ano Ano
JA Jazyky a automaty KMI Ano Ano
LA Languages and Automata KMI Ano Ano
YLA Languages and Automata KMI Ano Ano
OVSP Levelling seminar in Programming KMI Ano Ano
KMZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano
KMDAX Microsoft Dynamics Ax KMI Ano
OMDAX Microsoft Dynamics Ax KMI Ano
OOSY1 Operating Systems 1 KMI Ano Ano
KOSY1 Operační systémy 1 KMI Ano Ano
OSY1 Operační systémy 1 KMI Ano Ano
KOSY2 Operační systémy 2 KMI Ano Ano
KPDIS Podnikové informační systémy KMI Ano Ano
KPDS1 Podnikové informační systémy KMI Ano Ano Ano
PDIS Podnikové informační systémy KMI Ano Ano Ano
PDIS1 Podnikové informační systémy KMI Ano Ano
PDIS2 Podnikové informační systémy 2 KMI Ano Ano
KPDS2 Podnikové informační systémy II KMI Ano Ano
KPOI Podnikání a obchodování na internetu KMI Ano Ano
POI Podnikání a obchodování na internetu KMI Ano Ano
POIN Podnikání a obchodování na internetu KMI Ano Ano
POSA Počítačové sítě KIN Ano
POSE Počítačové sítě KIN Ano Ano
XPOS Počítačové sítě KIN Ano
KPIS Projektování informačních systémů KMI Ano Ano Ano
PIS Projektování informačních systémů KMI Ano Ano Ano
PIS2 Projektování informačních systémů 2 KMI Ano Ano Ano
DKMEA Quantitative Methods in Economy KMI
OTPP Technical Tools and IS Infrastructure KMI Ano Ano
KTPP Technické prostředky a infrastruktura IS KMI Ano Ano
TPP Technické prostředky a infrastruktura IS KMI Ano Ano
TZIA Teoretické základy informatiky KIN Ano Ano Ano
TZIE Teoretické základy informatiky KIN Ano Ano Ano
TEA Teorie konečných automatů KIN Ano Ano Ano
TEAE Teorie konečných automatů KIN Ano Ano Ano
UMIE Umělá inteligence KIN Ano Ano
KVSP Vyrovnávací seminář z programování KMI Ano Ano
VSP Vyrovnávací seminář z programování KMI Ano Ano
KPCC Vývoj aplikací na platformě .NET KMI Ano Ano
PCC Vývoj aplikací na platformě .NET KMI Ano Ano
KOOP Základy softwarového inženýrství KMI Ano
OOP Základy softwarového inženýrství KMI Ano
DMINE Získávání znalostí z databází KIN Ano Ano Ano
XDM Získávání znalostí z databází KIN Ano
XZZW Získávání znalostí z webu KIN Ano
KUUI Úvod do umělé inteligence KMI Ano Ano
UUI Úvod do umělé inteligence KMI Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Beránek Ladislav
A hybrid structure learning algorithm for Bayesian network using experts’ knowledge
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
A scalable approach for 360º feedback in cooperative learning
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
An empirical investigation of factors that influence commitment and active participation in in-house affiliate marketing network
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
An Intelligent Failure Detection on a Wireless SensorNetwork for Indoor Climate Conditions
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Behavior Action Mining
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Knížek J.
Pavliška L.
Procházka V.
...
Beránek Ladislav
...
Computation of Identification of a Gnostical Regression Model, Robust to Both Input and Output Disturbances with the Help of Parallel Computing - Basic Version
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Creating and Experience with Knowledge Assessment Module in Teaching Programming
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
EC-Structure: Establishing consumption structure through mining e-commerce data to discover consumption upgrade
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Model of e-commerce network with price comparison sites
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Multi-Context Integrated Deep Neural Network Model for Next Location Prediction
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Nano-biased Energy Management using Reinforced Learning Multi Agent on Layered Coalition Model: Consumers Sovereignty
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Network Analysis on Green Technology in National R
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Personalized Channel Recommendation Deep Learning From a Switch Sequence
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Predicting heat meters’ failures with selected machine learning models
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Reasoning with streamed information from unreliable sources
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Streaming Algorithms for News and Scientific Literature Recommendation: Submodular Maximization with a d-Knapsack Constraint
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Sustainable Risk Information Push Framework: Model and Application
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
The mental models of novice programmers for the assignment statement
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Truthful Combinatorial Auctions for Privacy-Aware Service Subscription in People-centric Sensing
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Nýdl Václav
Application of structural equation modeling to explain online shoppers' response to price comparison sites
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Computation of Kovanic’s Expectedness Distributions with the Help of Parallel Computing – Basic Version (with Special References of Health and Environment)
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Computation of Kovanic’s Expectedness Distributions with the Help of Parallel Computing – Extended Version I.
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Computation of Kovanic’s Expectedness Distributions with the Help of Parallel Computing – Extended Versions II. - IV.
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Experience with Automatic Testing System in Teaching C# Programming
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Modelling E-Commerce Processes in the Presence of a Price Comparison Site
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Hanzal Petr
Price comparison sites and their influence on e-commerce processes
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Zkušenosti s virtualizačním nástrojem Promox ve výuce
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Click Stream Data Analysis for Online Fraud Detection in E-Commerce
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavliska L
Knížek J
Procházka V
...
Beránek Ladislav
Gnostical “t-tests” – Promising Evaluation Method of Some Medicine and Biological Data
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Hanzal Petr
...
Plánování projektu simplexovou metodou
2016 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Prediction of unsuccessful students based on their activities in the LMS Moodle
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Sentiment Prediction on E-commerce Sites Based on Dempster-Shafer Theory
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drlík Martin
Beránek Ladislav
Social Networks and Their Role in Informal Learning
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Bouchal P
Perníkářová V
...
Beránek Ladislav
...
Tests of Hypotheses in a Set of LC-MS Profiles
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Knížek P
Šindelář J
Bouchal P
...
Beránek Ladislav
...
Tests of Hypotheses in a Set of Spectral Courses Alias Marker Statistics
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zölzer Friedo
Havránková Renata
Beránek Ladislav
...
Vliv provozu úpravny uranových rud MAPE Mydlovary na zdravotní stav jejích zaměstnanců a obyvatel v okolí
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Beránek Ladislav
Context-Aware Recommendation in E-commerce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Exploring factors that influence information security awareness implementation and maintenance
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Factors Influencing Customer Repeated Purchase Behavior in the E-commerce Context
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Bouchal P
Vojtěšek B
...
Beránek Ladislav
Gnostical p-value and Gnostical Power of Test – Promising Evaluation Method of Some Medicine and Bilogical Data
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Použití virtualizačního nástroje Proxmox ve výuce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
The analysis of factors influencing an information security awareness of students
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
The Attitude of the College Students to Entrepreneurial Skills Development in the Subject E-commerce
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drlík Martin
Beránek Ladislav
The role of an online social network in informal learning
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
A Belief Theoretic Approach to Finding a True Value from Recommendations in E-business
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Dependences’ Tests with Respect to the Total Vertical Physical Scale
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Identification of Successful Sellers in Online Auction
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Prediction of preferences for sellers on online auctions based on evidence theory
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Bouchal P
Vojtěšek B
...
Beránek Ladislav
...
Regression Algorithm for Identification of Biomarker Areas in SELDI-TOF Mass Spectra
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Support of students’ engagement using wiki technology in the subject e-commerce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Uncertain Reasoning for Detection of Selling Stolen Goods in Online Auctions Using Contextual Information
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Estimation of ground truth from multiple sources
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Evaluation of the support of entrepreneurial competences of students in the subject e-commerce
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Extended Paired Dependences Test
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Gnostic Solution of the Marker Statistics´ Problem with Occurrence of Tested Phenomena´s Outlying Behavior
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Knížek Jiří
Beránek Ladislav
Bouchal Pavel
...
Identification of Markers from a Set of Spectral Courses
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
Odhad přesného hodnocení získávaného z více informačních zdrojů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Tomšík P
Beránek Ladislav
...
Point and Interval Estimates of IC50 by Line Approximation
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Projektování informačních systémů - přechod na software
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Beránek Ladislav
Bouchal P
...
Summary of Algorithmic Fragments For Statistical Identification of Markers From a Set of Spectral Courses
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
The Use of Belief Functions for the Detection of Internet Auction Fraud
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Knížek J
The Use of Contextual Information to Detection of Fraud on On-line Auctions
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
A Framework for Situation Inference based on Belief Function Theory
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Freitinger Skalická Zuzana
Zölzer Friedo
Beránek Ladislav
...
Indicators of oxidative stress after ionizing and/or non-ionizing radiation: Superoxid dismutase and malondialdehyde
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Carbová Anna
Modelování problémů s omezujícími podmínkami v programovacím jazyce C
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Predikce prodeje s pomocí kontextové analýzy
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
The course of e-commerce based on active leasing
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek Jiří
Šindelář Jan
Bouchal Pavel
...
Beránek Ladislav
The Marker Statistics' Problem with Occurrence of Tested Phenomena's Outlying Behavior
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Knížek J
The Usage of Contextual Discounting and Opposition in Determining the Trustfulness of Users in Online Auctions
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
The Use of Belief Function Theory within the Audit of an Information Security Management System
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
The Use of the Belief Function Theory for a Situation Inference
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Gyepes Michael
Beránek Ladislav
Remeš Radim
HomeBK
2011 SOFTWARE Jiný software
Detail Beránek Ladislav
Knížek Jiří
Remeš Radim
MODEL ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV ZE SYSTÉMŮ PRO FÁZI MONITOROVÁNÍ STAVU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ ORGANIZACE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J.
Tomšík P.
Beránek Ladislav
...
Point and Interval Estimates of IC50
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Risk analysis methodology used by several small and medium enterprises in the Czech Republic
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Carbová Anna
Řešení logických úloh pomocí počítače
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
The Usage of Contextual Discounting for an Online Auction Trust Model
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Beránek Ladislav
The use of uncertain reasoning for the determination of the user’s trustfulness on online auctions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J.
Šindelář J.
Vojtěšek B.
...
Beránek Ladislav
...
Using Markers to Aid Decision Making in Diagnostics
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Výuka předmětu Podnikání a obchodování na internetu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Základy Dempster-Shaferovy teorie a její aplikace pro modelování bezpečnosti a spolehlivosti (II)
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Základy Dempster-Shaferovy teorie a její aplikace pro modelování bezpečnosti a spolehlivosti (III)
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Aplikace domněnkových funkci pro řízení důvěry v online aukcích
2010 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Beránek Ladislav
Auditing Electronic Auction Systems: Knowing the Risks
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Ebix
2010 SOFTWARE Jiný software
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Education of Information Security for Future Teachers
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Knížek Jiří
Electronic Auction Reputation System Based on Contextual Information
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek J
Šindelář J
Vojtěšek B
...
Beránek Ladislav
Identification of Markers by Simultaneous Tests in a Set of Quantifying Dependences
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Šulista Marek
INFA in English
2010 SOFTWARE Jiný software
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Friebel Ludvík
Multimediální opora výuky Manažerské informatiky v angličtině
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Knížek Jiří
Tichý Petr
Beránek Ladislav
...
Note on Generating Orthogonal Polynomials and Their Application in Solving Complicated Polynomial Regression Tasks
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Nýdl Václav
Remeš Radim
The security of electronic auction systems
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Tlustý Pavel
Remeš Radim
The Usage of Belief Functions for an Online Auction Reputation Model
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Using the evidential reasoning approach in auditing of an information security management system
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Základy Dempster-Shaferovy teorie a její aplikace pro modelování bezpečnosti a spolehlivosti (I.)
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Knížek Jiří
A Network Intrusion Detection Method Using Dempster-Shafer Theory
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milková Eva
Beránek Ladislav
Voborník Petr
Algorithms: Explanation, Exercises and Visualization of the Basic Algorithmic Constructions
2009 KNIHA Učebnice
Detail Beránek Ladislav
INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Knížek Jiří
Modeling of Trust in Web Information Resources
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Modelování důvěry a reputace se zaměřením na C2C systémy
2009 KNIHA Odborná monografie
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
Friebel Ludvík
Obor Ekonomická informatika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Freitinger Skalická Zuzana
Racek Jaroslav
Hon Zdeněk
Beránek Ladislav
...
Oxidační stres po ozáření terapeutickým laserem a gama zářením
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
RISK ANALYSIS METHODOLOGY DESIGNED FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Knížek Jiří
System Approach to Online Auction Audit
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Remeš Radim
THE PROPOSAL OF SOFTWARE DEVELOPMENT AND ACQUISITION METRICS BASED ON ISO/IEC 27001 STANDARD
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beránek Ladislav
Trust Management in Internet Auction
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Šulista Marek
Tvorba multimediálních pomůcek pro výuku matematiky
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beránek Ladislav
Zranitelnost online systémů - část II
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 108 z 108