Hrubešová Marika, RNDr., Ph.D.

Odborné zaměření:

  • Matematika I
  • Matematika II
  • Matematika pro zemědělské obory
  • Repetitorium středoškolské matematiky
  • Vyrovnávací matematický seminář
  • Didaktika matematiky

 

Vzdělání:

  • 2005 - 2010: doktorské studium na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, obor Obecné otázky matematiky, akademický titul Ph.D.
  • 2007: státní rigorózní zkouška na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, akademický titul RNDr.
  • 2000 - 2005: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: učitelství pro 2. st. ZŠ, specializace: matematika - zeměpis, akademický titul Mgr.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAP1 Didaktika matematiky I KMA Ano Ano
DMAP2 Didaktika matematiky II KMA Ano Ano
OVMS Levelling seminar in Mathematics KMI Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano Ano
CM1 Matematika 1 KMI Ano
KMATI Matematika 1 KMI Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
CM2 Matematika 2 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
OAA Operations Research KMI Ano
OA Operační výzkum KMI Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Hrubešová Marika
Studenti řeší Monty-Hall problém
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vocetková Klára
Hrubešová Marika
...
Změny využití venkovského prostoru Třeboňska cestovním ruchem očima místních aktérů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Klicnarová Jana
Klufová Renata
Hrubešová Marika
Is it possible to use multi-criteria decision making methods for demographic ageing typology?
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vazdová Pavlína
Kafková Marika
Pejchová Kamila
...
Vliv aplikace nízkoteplotního plazmatického výboje na vybrané druhy plísní
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Činčurová Lenka
Výuka matematiky na ZF JU s podporou Moodle
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 5 z 5