Friebel Ludvík, Ing., Ph.D.

Friebel Ludvík, Ing., Ph.D.

- Ph.D. v oboru Ekonomika a řízení podniku (FEL ČVUT - 2005)

- Ing. v oboru Řízení elektrotechniky a spojů (FEL ČVUT - 1997)

  

Odborné zaměření:

- simulační metody,

- vícekriteriální hodnocení variant,

- řízení jakosti,

- spolehlivost.


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ADIS1 Analysis and Design of IS 1 KMI Ano Ano Ano
ADIS2 Analysis and Design of IS 2 KMI Ano Ano Ano
ANIS1 Analýza a návrh IS 1 KMI Ano Ano
KANS1 Analýza a návrh IS 1 KMI Ano Ano Ano
ANIS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano Ano Ano
KANS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano Ano Ano
OZPG Basic Programming KMI Ano
KBIS Bezpečnost informačních systémů KMI Ano Ano
KMIFA Business Informatics 1 KMI Ano Ano
MINFA Business Informatics 1 KMI Ano Ano Ano
YMINF Business Informatics 1 KMI Ano Ano
INFB Informatika 2 KMI Ano
OBIS Information Systems Security KMI Ano Ano
CMIF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano
KMINF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano
MIF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano Ano
MINF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano Ano
CMIF2 Manažerská informatika 2 KMI Ano Ano Ano
KMIF2 Manažerská informatika 2 KMI Ano Ano Ano
MINF2 Manažerská informatika 2 KMI Ano Ano Ano
MSPP Manažerské simulace podnik. procesů KMI Ano Ano Ano
KOA Operační výzkum KMI Ano
KPOI Podnikání a obchodování na internetu KMI Ano
DBS2 Pokročilé databázové systémy KMI Ano
KPIS Projektování informačních systémů KMI Ano
PIS Projektování informačních systémů KMI Ano
KSKJ Skriptovací jazyky KMI Ano Ano Ano
SKJ Skriptovací jazyky KMI Ano Ano Ano
KZPG Základy programování KMI Ano Ano
ZPG Základy programování KMI Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Ochranná známka č. 379288: E-start - Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Webová aplikace E-start, Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Stochastic modelling of provisions in company providing loans – case study
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Vlčková Miroslava
Použití LMS Moodle pro přijímací řízení do navazujícího studia
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Modelling of Migration Based on Socioeconomic Factors
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Kernerová Naděžda
STOCHASTIC ANALYSIS OF PROFITABILITY OF THE PIG BREEDING PROCESS
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Using DEA for Evaluation of Development of The Districts in The Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Kernerová Naděžda
Friebelová Jana
Stochastic analysis of profitability of the pig breeding process - case study
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Using Malmquist index for evaluation of life quality development in the districts of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Využití simulační techniky pro optimalizaci v oblasti živočišné výroby
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Friebel Ludvík
Modelig price of dwelling based on socioeconomic factors
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Marinov Lukáš
Stochastic analysis of costs during the pig breeding process
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Quantitative evaluation of life quality of Czech districts
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Stochastic analysis of maintenance process costs in the IT industry: a case study
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Konvalina Petr
Friebel Ludvík
Stehno Zdeněk
...
Aktuální situace ve využití osiva obilnin v ekologickém zemědělství v české republice
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Efficiency evaluation of selected agricultural enterprises considering also negative data
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Šulista Marek
Komparativní analýza krajů České republiky dle vybraných kritérií metodou DEA
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Life Quality Evaluation in Regions of The Czech Republic According to Selected Criteria Using The DEA Methods
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 21 z 21