Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.

Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.

K nalezení jsem na 2. patře děkanátu mezi kancelářemi KMI. Ve vědě se specializuji na matematickou analýzu, speciálně na geometrické aspekty, Sobolevovy prostory a variační počet. Jinak ale dělám, co mi přijde pod ruku, rád se učím nové věci.


Pokud máte zájem o vedení bakalářské nebo inženýrské práce, jste vítáni a rád s vámi proberu možná témata, včetně možnosti vypsání tématu na přání. Při volbě vedoucího musíte přihlédnout k tomu, že od vás budu mnoho očekávat, ale také, že vaše práce u mne bude hodnotná a budeme společně usilovat, aby byla buď přímo aplikovatelná, nebo vědecky publikovatelná. Od studentů neočekávám perfektní znalosti matematiky, ale očekávám nadšení, zvídavost a ochotu pracovat. Mohu vám pomoci jako vedoucí v pracích s tématy optimalizace, matematických modelů nebo teorie her, ale pro ryze ekonomická témata najdete lepšího vedoucího jinde. Na druhou stranu obvykle nemám mnoho studentů, takže se vám mohu věnovat průběžně a intenzivně.


Moje konzultační hodiny jsou otevřené pro všechny studenty i kolegy, nezdráhejte se přijít. Budu rád za jakéhokoli návštěvníka se zájmem o matematiku a rád se pokusím poskytnout i konzultace z jiných oblastí matematiky, než kterou běžně vyučuji. Zejména doporučuji konzultace studentům prvních ročníků, nezdráhejte se zajít za mnou nebo kterýmkoli z kolegů vyučujících matematiky, nezávisle na vašem cvičícím a přednášejícím.


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMIA Discrete Mathematics 1 KMI Ano Ano
YDMI Discrete Mathematics 1 KMI Ano Ano
DMIIA Discrete Mathematics 2 KMI Ano Ano
YDMII Discrete Mathematics 2 KMI Ano
KDMIA Discrete Mathematics I KMI Ano
KDIIA Discrete Mathematics II KMI Ano Ano
DSA Discrete Structures KMI Ano Ano Ano
DMI Diskrétní matematika 1 KMI Ano Ano
KDMI Diskrétní matematika 1 KMI Ano
DMII Diskrétní matematika 2 KMI Ano Ano
KDMII Diskrétní matematika II KMI Ano
DS Diskrétní struktury KMI Ano Ano
MAT3 Matematické principy v informatice KMI Ano Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
CM1 Matematika 1 KMI Ano Ano
KMATI Matematika 1 KMI Ano Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
CM2 Matematika 2 KMI Ano Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano Ano Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano Ano Ano
KMTII Matematika II KMI Ano Ano
KMATE Matematika pro ekonomy KMI Ano Ano
YMAT3 Mathematical Principles in Informatics KMI Ano
MATIA Mathematics 1 KMI Ano
M1A Mathematics 1 KMI Ano
YMATI Mathematics 1 KMI Ano
MAIIA Mathematics 2 KMI Ano
M2A Mathematics 2 KMI Ano
YMAII Mathematics 2 KMI Ano
MAT3A Mathematics 3 KMI Ano Ano
KMATA Mathematics I KMI Ano
KMIIA Mathematics II KMI Ano
OAA Operations Research KMI Ano Ano
OVA Operations Research KMI Ano
OA Operační výzkum KMI Ano Ano
OV Operační výzkum KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Mrkvička Tomáš
Roskovec Tomáš
Rost Michael
A Nonparametric Graphical Tests of Significance in Functional GLM
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kleprlík L.
Molchanova A.O.
Roskovec Tomáš
Example of a Smooth homeomorphism violating the Luzin N-1 property
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fiorenza Alberto
Formica Maria Rosaria
Roskovec Tomáš
...
Gagliardo-Nirenberg Inequality for rearrangement-invariant Banach function spaces
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Roskovec Tomáš
Higher order Sobolev mappings and homeomorphisms and the Lusin (N) condition
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Soudský Filip
Molchanova Anastasia
Roskovec Tomáš
Interpolation between Hölder and Lebesgue spaces with applications
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 5 z 5