Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. mrkvicka@ef.jcu.cz +420 38903 2700 204
Tajemník katedry        
  Šulista Marek, PhDr., Ph.D. sulista@ef.jcu.cz +420 38903 2466 226
Technik        
  Holoubková Milada holoub@ef.jcu.cz +420 38903 2459 203V
Docent        
  Beránek Ladislav, doc. Ing., CSc. beranek@ef.jcu.cz +420 38903 2511 224
  Klicnarová Jana, doc. RNDr., Ph.D. janaklic@ef.jcu.cz +420 38903 2462 202
  Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D. klufova@ef.jcu.cz +420 38903 2707 221
  Klán Petr, doc. Mgr. Ing., CSc. pklan00@ef.jcu.cz 226
  Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. mrkvicka@ef.jcu.cz +420 38903 2700 204
Odborný asistent s akad. tit.        
  Cepák Milan, Ing., Ph.D. mcepak@ef.jcu.cz 224
  Chládek Petr, Mgr., Ph.D. chladek@jcu.cz +420 38903 2464 222
  Fiala Jan, RNDr. et PhDr., Ph.D. fiala@ef.jcu.cz +420 38903 2465 223
  Friebel Ludvík, Ing., Ph.D. friebel@ef.jcu.cz +420 38903 2678 223
  Hanzal Petr, Ing., Ph.D. phanzal@ef.jcu.cz +420 38903 2464 222
  Houda Michal, Mgr., Ph.D. houda@ef.jcu.cz +420 38903 2426 226
  Hrubešová Marika, RNDr., Ph.D. mhrubesova@ef.jcu.cz +420 38903 2423 225
  Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D. troskovec@ef.jcu.cz +420 38903 2463 225
  Šulista Marek, PhDr., Ph.D. sulista@ef.jcu.cz +420 38903 2466 226
Odborný asistent        
  Berková Ilona, Ing. berkova@ef.jcu.cz +420 38903 2460 222
  Milota Josef, RNDr. milota@jcu.cz +420 38903 2005
  Remeš Radim, Mgr. inrem@ef.jcu.cz +420 38903 2461 221
  Vocetková Klára, Mgr. kvocetkova@ef.jcu.cz +420 38903 2695 204
Vědecký pracovník        
  Campbell Daniel, RNDr., Ph.D. dcampbell@ef.jcu.cz 224
Doktorand        
  Ing. Jiří Homan 224
  Ing. Markéta Dvořáková +420 38903 2463 224
  Ing. Stavros Athanasiadis 224