Katedra aplikované matematiky a informatiky

Katedra aplikované matematiky a informatiky je důležitou součásti Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Její členové vedou více než 30 kurzů pro bakalářské, magisterské i doktorské studium nejenom na Ekonomické fakultě, ale i na jiných součástech Jihočeské univerzity. Základní kurzy jsou přednášeny paralelně v českém a anglickém jazyce. V rámci vědecké a odborné činnosti členové katedry spolupracují s různými vědeckými týmy nejen na Jihočeské univerzitě, rovněž v ČR a ve světě, rozvíjí činnost i s podnikatelskými subjekty. Katedra je odborným garantem bakalářských studijních programů „Analýza v ekonomické a finanční praxi“ a „Podniková informatika“ a rovněž magisterských programů „Analýza v ekonomické a finanční praxi“ a „Aplikovaná informatika“.

Katedru lze dle odborného zaměření jednotlivých členů rozdělit na následující skupiny: matematika, informatika, statistika a operační analýza. Členům katedry se daří pravidelně publikovat vědecké práce v různých zahraničních odborných časopisech a vydavatelstvích, účastní pravidelných výjezdů a studijních pobytů v zahraniční. Na katedru přijíždějí hosté z různých zahraničních univerzit (Finsko, Itálie, Japonsko, Polsko, Slovensko, USA). Personálně je katedra složena z devatenácti členů (5 docentů, 13 odborných asistentů, 1 technika) a dále doktorandů, včetně 1 zahraničního.