Fair Trade

Banner_FT_skoly_535.jpg


Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala první Fairtradovou fakultou na území České republiky.

Ing. Jan Šalamoun

salamj00@ef.jcu.cz


 Dne 30. 4. 2012 vznikla řídící skupina (s pracovním názvem „Jsme fér“), která se tématu na fakultě věnuje, mezi její členy patří zástupci Katedry obchodu a cestovního ruchu a studentů. Následně 8. 6. 2012 podepsal děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D. strategický dokument Deklarace podpory fair trade. V květnu fakulta uspořádala mj. férovou snídani u příležitosti Světového dne Fair trade. Ve výukovém pavilonu F v kampusu Jihočeské univerzity byla instalována výstava Pod slupkou tma, týkající se produkce banánů a ananasů. Pro studenty následovala přednáška zástupce fairtradového družstva El Ceibo pana Francisco Reynagy z Bolívie k produkci kakaa a fair trade. V září 2012 byla oficiálně podána žádost o přidělení statusu Fairtradová fakulta.

Uvítáme další zájemce o fair trade v naší fairtradové skupině!

 

Prodejní místa na Jihočeské univerzitě