Seznam platných sdělení děkana

2020
134/2021

Organizační zajeištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional andd European Project Manangement (EN)

133/2020

Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2020/2021

132/2020

Zápis do letního semestru akademického roku 2020/2021

131/2020

Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2020/2021 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů

130/2020

Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2020/2021 - pokyny studenty

129/2020

Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek

128/2020

Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního programu Regional and European Project Management (Eng.)

127/2020

Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2020/2021

126/2020 Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/21
125/2020 Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/21 - 2. kolo
124/2020 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2020/2021
123/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
122/2020 Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021, 1. kolo
121/2020 Harmonogram  přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021, 1. kolo
120/2020 Zápisy do zimního semestru akademického roku 2020/2021
119/2020 Přijímací pohovory do bakalářského studijního programu ECINF pro akademický rok 2020/2021
118/2020 Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)
117/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
2019
116/2019 Zápis do letního semestru akademického roku 2019/2020
115/2019 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020
114/2019 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
113/2019 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020 - pokyny pro studenty
112/2019 Harmonogram SZZ
111/2019 Organizace a harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
110/2019 Harmonogram komisí přijímacího řízení - nově akreditované obory
109/2019 Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2019/2020
108/2019 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2019/2020
107/2019 Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro rok 2019/2020
106/2019 Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů pro rok 2019/2020
105/2019 Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020
104/2019 Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
103/2019 Přijímací pohovory do bakalářského studijního oboru Economics Informatics
102/2019 Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2018/2019
101/2019E Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
101/2019 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management 
2018
100/2018 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2018/2019
99/2018 Zápis do letního semestru akademického roku 2018/2019
98/2018 Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2018/2019
97/2018 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2018/2019 – pokyny pro studenty
96/2018 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2018/2019 – pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
95/2018 Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek 2018
94/2018 Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
93/2018 Harmonogram a komise přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Regional and European Project Management pro akademický rok 2018/2019
92/2018 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
91/2018 Komise přijímacího řízení do bakalářského studijního programu v anglickém jazyce Economic Informatics pro akademický rok 2018/2019
90/2018 Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
89/2018 Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
88/2018 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2018/2019
87/2018 Zápis do zimního semestru akademického roku 2018/2019
86/2018 Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
85/2018 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2017/2018
84/2018 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
84/2018 A Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
2017 Sdělení děkana
2016 Sdělení děkana
2015 Sdělení děkana
2014 Sdělení děkana
2013 Sdělení děkana