Životní prostředí, ekonomie a společenské vědy? Jde to dohromady!

Problematika životního prostředí v ekonomických a sociálních souvislostech je ve vědecké komunitě již dlouho etablována jako nedílná součást výzkumu a řešení současných globálních výzev. Tomuto přístupu se daří i na Jihočeské univerzitě. Důkazem toho jsou i výsledky vědců z Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty, kterých dosáhli v právě uplynulém roce.

Tým katedry se od října minulého roku účastní projektu POWER4BIO financovaného v rámci prestižního evropského programu Horizon 2020. V rámci projektu se bude v následujících dvou letech zabývat výzkumem regionálních aspektů bioekonomiky a podporou bioekonomického podnikání v Jihočeském kraji. „Bioekonomika je ambiciózní koncepcí, snažící se nahradit fosilní zdroje nejen v energetice, ale v celém výrobním procesu. Typickou ukázkou mohou být například rafinérie zpracovávající místo ropy řasy nebo biologický odpad,“ uvádí Eva Cudlínová z Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty. Výzkumem proměn energetiky a ekonomických dopadů užívání biopaliv se po většinu roku na katedře zabýval také hostující výzkumník Valny Giacomelli Sobrinho, působící na Universidade Federal de Santa Maria v Brazílii.

Vědecké publikace se v uplynulém roce zaměřovaly především na téma alternativních potravinových sítí a neformální produkce potravin. Výsledky z českých i mezinárodních výzkumů farmářských trhů, zahrádkových kolonií a klasického zahrádkaření byly v roce 2018 publikovány v pěti časopisech s impakt faktorem, včetně prestižních Journal of Cleaner Production, Geoforum nebo Rural Sociology. „Na rozdíl od bioekonomiky, jež je spojena s velkými politickými proklamacemi a koncepcemi, je mimotržní produkce potravin jevem často přehlíženým, ale má velký potenciál pro udržitelný rozvoj. Výzkumná témata a publikace odpovídají šíři konceptu udržitelného rozvoje, který je, obdobně jako regionální rozvoj, ze své podstaty mezioborový,“ uzavírá vědecky úspěšný rok Jan Vávra z Katedry regionálního managementu.

Velké výzvy čekají na tým katedry i v tomto roce. Kromě účasti v mezinárodní vědecké síti COST na téma environmentálního vzdělávání, startují na počátku roku 2019 tři nové české výzkumné projekty. Zaměřují se na udržitelný rozvoj v lokálních komunitách (Technologická agentura ČR), neformální produkci potravin (Grantová agentura ČR) a vztah bioekonomiky a strategií v lesnicko-dřevařském hospodářství (Národní agentura pro zemědělský výzkum). Mezioborový pohled na udržitelný rozvoj a jeho regionální aspekty tak bude rozvíjen i nadále.