Zasedání Platformy pro bioekonomiku ČR na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 14.1. 2020 proběhlo na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zasedání Platformy pro bioekonomiku ČR .

Na zasedání zazněly poznatky z evropských bioekonomických konferencí, dále informace o otevřené výzvě H2020 Food and Natural Resources (FNR-10-2020: Public engagement for the Bioeconomy). Následně byl představen probíhající projekt POWER4BIO a zasedání bylo zakončeno společnou debatou o cílech Platformy pro bioekonomiku ČR v roce 2020.