Vyhlášení výsledku voleb děkana EF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se na svém zasedání

dne 23. listopadu 2018, v souladu s Jednacím řádem AS EF a Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), usnesl o návrhu na jmenování děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

pro funkční období 1. 3. 2019 až 28. 2. 2023

 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové

 

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty

 

V Českých Budějovicích, 23. 11. 2018