První výsledky mezinárodního výzkumu

Čeští vědci se na přelomu června a července 2020 podíleli ve spolupráci se společností MEDIAN na sociologickém průzkumu na téma vztahu k jídlu během pandemie Covid-19. Na výzkumu, který podpořil program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, spolupracovali odborníci z Ústavu geoniky AV ČR, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledky jejich dotazníkového šetření naznačují solidní míru potravinové odolnosti českých domácností vůči krizím.

Více informací na: https://www.potravinyav21.cz/koronavirova-pandemie-na-jare-ukazala-ze-cesi-umi-v-dobe-krize-hospodarit-s-potravinami/