Projekt „Kde se všude skrývá matematika“

Od roku 2015 probíhá pravidelně v listopadu na půdě Ekonomické fakulty akce pro základní školy a příslušná víceletá gymnázia, jejímž cílem je přiblížit originální a zábavnou formou jednotlivé obory, jejichž nedílnou součástí jsou matematické znalosti. 

V letošním roce se zábavného dopoledne účastnila přibližně stovka studentů z pěti základních škol z Českých Budějovic a Vodňan. 

Největší zájem byl o přednášku „Procházka ostrovem poctivců a padouchů“, která pravděpodobně přitáhla žáky už jen svým názvem. I přesto, že se jednalo o poměrně nelehkou výrokovou logiku, byli žáci i s učiteli do tématu aktivně zapojeni a účastnili se soutěží v odhalování padouchů a poctivců.

Projekt „Kde se všude skrývá matematika“ je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci Jihočeského kraje zaštiťuje akci organizace Mládež kraji a Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje RADAMBUK. Koordinátorem projektu je absolvent Ekonomické fakulty oboru Ekonomická informatika Jan Pech a garantem Klára Vocetková z Katedry aplikované matematiky a informatiky.