Online seminář "Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí"

Agentura CzechTrade ve spolupráci s Ekonomickou fakultou pořádala dne 27. 5. 2021 on-line seminář "Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí, který se zabýval otázkami, jak správně interpretovat vývoj měnových kurzů, jak rizika s ním spojená řídit a měřit nebo na co si při přeshraničních transakcích dávat pozor. Měnové kurzy a jejich vývoj jsou jedním z důležitých aspektů, ovlivňující obchodování se zahraničím. Přístup k informacím a jejich správná interpretace tak mohou přinést značnou přidanou hodnotu a snížit rizikovost obchodu.