Odborné přednášky katedry účetnictví a financí

Externí přednášková činnost katedry účetnictví a financí zaznamenala i v tomto semestru velkého ohlasu a to jak ze strany studentů, tak i odborné veřejnosti. Touto činností se snažíme studentům přiblížit úzké propojení našich předmětů s praxí. Důkazem toho je i návštěvnost těchto přednášek ze strany odborné veřejnosti a podnikatelských subjektů Jihočeského kraje. Za zimní semestr jsme uspořádali 5 těchto přednášek.

Ve spolupráci se Českou společností ekonomickou (http://www.cse.cz/cs/o_cse/pobocky/cb; https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi/seznam-akci-kuf-1.pdf) se jednalo o oblast měnové politiky – mezi přednášejícími byli prof. Dr. Ing. Jan Frait (ředitel sekce finanční stability ČNB) s tématem „Finanční stabilita v ČR a makroobezřetností politika“; a prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. (člen bankovní rady ČNB) s příspěvkem „Zavedení EURA v ČR – otázky, výzvy, příprava“. Po skončení těchto přednášek následoval i kulatý stůl, kde mohli zájemci dále diskutovat o aktuálních otázkách.

Oblast daní a účetnictví byla zastoupena Ing. Josefem Medkem (Specializovaný finanční úřad Praha) v problematice „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ a Ing. J. Pšenčík, Ph.D. (Generální finanční ředitelství České Budějovice) s tématem „Variabilita daňových podvodů“. Posluchači se mohli dovědět o zajímavých přístupech finančních úřadů k řešení vybraných problematik. Zájem o tyto oblasti dokládala i bohatá diskuse, které by jistě mohla, kdyby nebyla omezena časových prostorem, pokračovat mnoha dalšími dotazy.

Samostatnou kategorii tvořil již druhý ročník Business Game ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) pořádaný na naší fakultě pro studenty V. ročníku oboru ÚFŘP. Zde si studenti mohli formou soutěže mezi jednotlivými týmy prověřit své schopnosti z oblasti účetnictví a financí. Výherní tým pak získal ceny věnované ACCA.

„Tyto přednášky považuji za velmi přínosné doplnění výuky pro studenty všech oborů. Akce pořádáme několikrát ročně po dobu již zhruba 15 let a jsme rádi jejich vysokou návštěvností.“ uvedl vedoucí katedry doc. Jílek.

 

Jaroslav Svoboda

Katedra účetnictví a financí