Obor ÚFŘP rozšířil uznání zkoušek v rámci ACCA

Spolupráce katedry účetnictví a financí s mezinárodní asociací certifikovaných účetních (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants) se datuje od roku 2017. V této době byly pro obor účetnictví a finanční řízení uznány předměty: F1 - The Accountant in Business; F2 - Management Accounting; F3 - Financial Accounting; F4 - Corporate and Business Law a F5 - Performance Management. Naší neustálou snahou je rozšíření o další zkoušky v prvním stupni této akreditace.

Proces schválení zkoušky je procesem dlouhým a náročným, který v sobě zahrnuje zejména kompatibilitu našeho předmětu s požadavky ACCA, a to pochopitelně jak v rovině obsahové, ale i po stránce formální. Ta se týká zejména systému zkoušení, které je podle pravidel asociace písemné a trvá 3 hodiny. Proto je zde snahou o dosažení kompromisu s našimi pravidly zkoušení v podobě dvou 90 min testů. Celé schválení pak podléhá centrále ACCA v Glasgow.

Ke dni 11. 4. 2019 byla skupina uvedených zkoušek rozšířena o předmět F6 – Taxation. Poděkování patří především  Ing. Jarmile Rybové, Ph.D., které je garantem předmětu Daňový systém, a právě její snahou byly připraveny kvalitní podklady pro uznání této zkoušky.