Nový navazující magisterský studijní program Ekonomika a management

Ekonomická fakulta získala akreditaci pro navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program:  

Ekonomika a management se standardní dobou studia 2 roky, forma  studia prezenční a kombinovaná.