Novou děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity je doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

V čele Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity stojí od 1. 3. 2019 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, kterou loni 23. listopadu zvolil Akademický senát EF JU novou děkankou pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023. Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., ji do funkce jmenoval 21. února 2019. Docentka Škodová Parmová  vystřídala dosavadního děkana doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D., který vedl fakultu osm let. Doc. Dr. Ing. Škodová Parmová, působila jako proděkanka pro pedagogickou činnost, proděkanka pro zahraniční a prorektorka pro zahraničí, takže prostředí EF JU velmi dobře zná a má bohaté manažerské zkušenosti.