Nové fakultní střední školy Ekonomické fakulty

Dne 22. června 2021 ve 12:00 hodin byla v salónku SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

Tímto získaly vyjmenované střední školy status „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

To, že je takové propojení významné jak pro střední školy a fakultu, tak pro rozvoj jihočeského školství vůbec podtrhla účast dvou náměstků hejtmana Jihočeského kraje: doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., v jejíž gesci je věda a výzkum, a Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana pro školství. Za OA v Písku, se kterou měla EF smlouvu již od roku 2014, se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková.

Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy po slavnostním podpisu smluv předaly zúčastněným ředitelům certifikáty spolu s tabulkou na budovu.

Paní děkanka na závěr uvedla, že se jedná o slibný začátek vertikální spolupráce a zasíťování předních škol vzdělávajících žáky a studenty v ekonomických oblastech. Tato synergie by měla zabezpečovat špičkové vzdělání pro absolventy a sdílení kapacit jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumech. V neposlední řadě se bude jednat o rámec umožňující společné rozvojové i mezinárodní projekty.