Mistrovství Evropy ve statistice?

Článek "Global envelope tests for spatial processes",

jehož spoluautorem je doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity) byl oceněn jako 5. nejvíce citovaný statistický článek v roce 2018. Toto ocenění udělilo prestižní nakladatelství Wiley v rámci evropského dne statistiky. Společnost Wiley porovnávala ty články ze svých časopisů, jejichž autorem je alespoň jeden Evropan.

https://onlinelibrary.wiley.com/page/european_statistics_day.htm?campaign=dartwol&fbclid=IwAR1bfHdlxKdKbTZl91FlkYNlg7kNsj-qOsyAKBei4FpA-fjGyUKhnWx1Jyo