Kurz Bioekonomiky pro studenty Ekonomické fakulty již po páté

Stejně tak, jako v uplynulých letech, se naše fakulta zabývá nadále jedním z nejživějších témat současné ekonomiky a tím je Bioekonomika. Studenti bakalářských, navazujících i doktorských studijních programů měli od 30. 11. do 2. 12. opět jedinečnou možnost absolvovat netradiční kurz, jehož cílem je seznámit účastníky se stavem a možnostmi rozvoje bioekonomiky nejen v ČR, řešit konkrétní bioekonomické strategie v rámci Jihočeského kraje, multioborově nahlížet na klíčová témata a poslechnout si příklady dobré praxe. Tři dny plné zajímavých přednášek z oblasti vědy, ekonomiky, komunikace, obchodu, práva či rozvoje technologií byly završeny prezentacemi účastníků kurzu, kteří, na základě získaných znalostí, hodnotili stav bioekonomiky v Rakousku, Nizozemí, Finsku či Norsku.

Vzhledem k aktuální situaci se tento rok kurz konal online formou.