Kurz Bioekonomiky na EF JU

Bioeconomy_logo

Třetího prosince 2019 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodního kurzu Bioekonomiky na půdě EF JU. Kurz je multidisciplinární a pokrývá široké spektrum témat z vědy, ekonomiky, obchodu, práva a komunikace. Je určen pro studenty bakalářského i postgraduálního studia různých oborů. Cílem kurzu je zvýšit jejich znalosti v náročné vědní, společenské a ekonomické oblasti, která je v současné době vlajkovou lodí Evropské strategie v oblasti inovací výzkumu a technologických aplikací. Tento kurz reflektuje moderní požadavky trhu, a poptávku po vysoce specializovaných pracovnících v této zcela nové oblasti.