Prospěchové stipendium na Ekonomické fakultě

Prospěchové stipendium již za LS 2018/2019  pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků za předchozí semestr. To znamená, že nestudují déle, než je standardní doba studia  a splnili všechny požadavky dle opatření děkanky č. 166/2019.