Ekonomická fakulta JU získala mezinárodní akreditaci pro navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management

Ekonomické fakultě JU a partnerským univerzitám Université de Bretagne-Sud (UBS) a Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) byla ze strany zastřešující Německo-francouzské/Francouzsko-německé univerzity (DFH/UFA) prodloužena akreditace pro navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management a zároveň přidělena finanční podpora na následující 4 akademické roky. V hodnocení byl vyzdvižen studijní plán, který v obsahové náplni atraktivním způsobem využívá předností partnerských univerzit a splňuje kritéria vědeckého zázemí studijního programu. Zapojení EF JU bylo vyhodnoceno jako bezpochyby jedna ze silných stránek studijního programu. Navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management propojuje vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu, aspektů regionálního rozvoje a přístupu Evropské unie, aplikovaných jazyků a mezikulturní a multikulturní komunikace, a je nabízen studentům od akademického roku 2015/2016. Hlavním přínosem tohoto studia je zaměření na teorii a praxi managementu projektů v multikulturním prostředí.

Příloha ke stažení ZDE.