Obhajoby Regional and European Project Management

Dne 29. 9. 2020 proběhly na Ekonomické fakultě JU, v pořadí již čtvrté, obhajoby navazujícího studijního programu Regional and European Project Management. 9 studentů joint degree studijního programu, který je organizován třemi univerzitami – UBS Lorient, WHZ Zwickau a JU úspěšně obhájilo předložené diplomové práce před komisí, složené ze zástupců všech tří univerzit. S ohledem na platná omezení cestování přes hranice se obhajoby musely uskutečnit částečně online přes MS Teams. Zahraniční studenti i zahraniční členové komise se účastnili na dálku.