Den otevřených dveří Ekonomické fakulty JU offline

Dne 22. 1. 2021 se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil Den otevřených dveří online. Pokud jste nás nestihli online, jsme tu i offline. Můžete nahlédnout do zákulisí Ekonomické fakulty JU, zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů či získat informace o možnostech studia v zahraničí. Jednotlivá videa a prezentace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na setkání s Vámi offline.

Přivítání paní děkankou Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou

Podmínky přijetí ke studiu

Možnosti studia v zahraniční + Regional and European Project Management (joint degree)

Praxe studentů a spolupráce s praxí

Prezentace jednotlivých studijních programů

Ekonomika a management (Bc.)

Ekonomika a management (Ing.)

Finance a účetnictví (Bc.+ Ing.)

Podniková informatika (Bc.+ Ing.)   

Cestovní ruch (Bc.)

Management regionálního rozvoje (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.+ Ing.)

Máte otázky?

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, neváhejte a napište nám na studijni-ef@ef.jcu.cz
Vaše otázka se dostane vždy do správných rukou!