Vyhlášení vítězů soutěže s "bublinkami"

Ekonomická fakulta vyhlásila v listopadu loňského roku soutěž o NEJVÝSTIŽNĚJŠÍ a NEJKREATIVNĚJŠÍ vyjádření významu "bublinek" ve vstupním vestibulu.

Soutěže s nápady, co může znázorňovat dekorativní vodní stěna ve vestibulu děkanátu ve spojitosti s posláním Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se zúčastnila více než desítka soutěžících. Vedení Ekonomické fakulty vybralo autora nejvýstižnějšího a nejkreativnějšího textu, který bude odměněn tabletem. Vedení EF se rozhodlo odměnit i autory, kteří skončili na druhém a třetím místě a to stolní hrou "Lesní požár".

1. místo obsadila: Bc. Marta Vysoká 

"Voda a vzduch, symbióza znamenající samotnou podstatu vzniku existence a pocit, že jak se zrodil život, rodí se i vzdělání. Vyplouváme na svět bez jakékoliv znalosti, ale každým dnem a další vědomostí stoupáme vzhůru k novému poznání. Na této cestě  musíme proplout skrze překážky, jež nás motivují setkávat se a spolupracovat s jinými bublinkami. Ostatní  povzbuzují naši touhu po vědění a ženou nás za ambicí  zlepšit svět a neplout životem nadarmo."

 

2. místo obsadil: Ing. Ladislav Uhlíř

3. místo obsadila: Bc. Barbora Halířová

 

Ceny budou studentům předány dne 22. 2. 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti EF č. 009.