Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2018

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 20. 2. 2019 rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2018 v Přírodovědném oboru publikaci Global envelope tests for spatial processes

Journal of Royal Statistical Society, Series B 79/2, 2017, 381-404

Autor: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička (EF JU)

Myllymäki M. (45%), Mrkvička T. (45%), Seijo H. (2%), Grabarnik P. (3%), Hahn U. (5%)

Obálkové metody představují populární nástroj pro testování hypotéz o vhodnosti statistického modelu. Tento článek, publikovaný v jednom z nejprestižnějších časopisů v oboru, představuje nový globální obálkový test a jeho použití je ilustrováno na příkladu zkoumání interakcí mezi částicemi v rovině. Práce byla oceněna nakladatelstvím Wiley jako pátá nejvíce citovaná statistická práce v roce 2018 a to mezi všemi statistickými publikacemi vydanými nakladatelstvím Wiley, které mají alespoň jednoho evropského autora. Nyní má naše práce 24 citací na WoS (klasifikována jako „highly-cited paper“) a 75 citací na Google Scholar. Autoři rovněž vytvořili vlastní programový balík, který uvedenou metodu zpracovává, ovšem kvůli lepší dostupnosti se tato metoda v současnosti implementuje do dvou statistických programů.