3D skenování a zpracování podkladů pro 3D modely

V pondělí 8. 2. 2021 se v pavilonu učeben F uskutečnilo celodenní školení ke 3D skenování a zpracování podkladů pro 3D modely.

K dispozici měli účastníci 3D scanner Creaform ACADEMIA a obslužný SW, které zůstávají na JU.

Podrobnější informace o zařízení viz. https://www.3d-skenovani.cz/skenery/creaform-academia/