3. 4. 2019 proběhl na JU „Kulatý stůl rodinných firem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR“

3. 4. 2019 proběhl v zasedačce rektorátu JU „Kulatý stůl rodinných firem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR“, kterého se zúčastnila i Ekonomická fakulta JU. Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru a přispívají k prevenci vylidňování venkova. Evropský parlament proto vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy s ohledem na specifika rodinných firem a vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání.  U kulatého stolu se diskutovaly nejen způsoby předávání rodinných firem v ČR, ale příklady z praxe více než 12 rodinných firem.