Jihočeská univerzita udělila čestný doktorát

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ocenila významného amerického vědce a pedagoga prof. Jamese Sanforda Rikoona, Ph.D. Na slavnostním zasedání mu 6. června v obřadní síni českobudějovické radnice udělila čestný doktorát.

Profesor rurální sociologie James Sanford Rikoon z University of Missouri (MU) je mezinárodně významný odborník v oblasti sociologie venkova, environmentální sociologie a sociálně-ekonomických otázek regionálního rozvoje. Jako vynikající pedagog je mnohokrát oceněný studenty "zlatou křídou" pro nejlepšího učitele a také stipendiem William T. Kempera Fellowship for Teaching Excellence. V současné době působí jako děkan na UM College of Human Environmental Sciences.

Jeho oblastí zájmu, podloženou vědeckými výstupy, granty a pedagogickou činností je sociologie, rurální sociologie, zemědělská ekonomie a regionální rozvoj.

Jeho nezištná spolupráce s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se týká právě jmenovaných oblastí a představuje pro tuto fakultu především zdroj zkušeností a inspirace v oblasti managementu. Z výzkumného a publikačního hlediska je pak trpělivým editorem, oponentem a kritickým spoluautorem mnoha publikací. Dlouhodobá spolupráce s profesorem přináší pak otevřené možnosti pro talentované studenty uplatnit se ve špičkové mezinárodní konkurenci na UM.

Profesor James Sanford Rikoon je od roku 1980 autorem 6 beletristických knih, 17 odborných monografii, 76 vědeckých článků, a řešitelem projektů za vice než 13 milionů USD.

……………………………………………………………………………………………………………

Od svého založení v roce 1991 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích udělila více než 30 čestných doktorátů. Vědeckou hodnost doctor honoris causa (dr. h. c.) Jihočeská univerzita uděluje významným domácím a zahraničním osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo jinak o prospěch lidstva. Mezi držiteli jsou významné osobnosti z domova i zahraničí. Ocenění v minulosti získali například špičkoví odborníci v oboru biologie, ekologie, literatury, historie, teologie či filozofie.

Seznam držitelů čestného doktorátu Jihočeské univerzity je na www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/cestne-doktoraty/prehled-udelenych-cestnych-vedeckych-hodnosti-doctor-honoris-causa-jihoceskou-univerzitou-v-ceskych-budejovicich