Studenti EF podpořili prodejem kávy potravinovou banku

Studenti Ekonomické fakulty v rámci předmětu Firma I, který garantuje Katedra řízeni, realizují projekt s názvem CoffeePoint. Cílem této akce je dát studentům možnost vyzkoušet si teoretické poznatky z managementu, marketingu a dalších předmětů v praxi. Studenti jsou vyškoleni, jak zacházet s kávovarem, který mají zapůjčený z fakulty. Další aktivity, spojené s prodejem kávy, včetně zajištění prodejního místa, si již zajišťují sami. Výtěžek studenti věnují na sbírku pro Potravinovou banku. V letošním roce se zapojilo 83 studentů, kteří se rozdělili do devíti skupin. Potravinové bance předali částku 34 847 Kč.