Na Ekonomické fakultě JU probíhá mezinárodní kurz bioekonomie

V roce 2014 byla na JU v Českých Budějovicích pod patronací Ekonomické fakulty založena bioekonomická iniciativa, s cílem navázat na podobné aktivity v Evropě, ale i ve světě. Více na webu této iniciativy http//bei@jcu.cz. Jednou z prvních konkrétních aktivit této iniciativy je organizace mezinárodních týdenních kurzů bioekonomie, na které by měl po třech letech navázat nový vyučovaný předmět.

Mezinárodní kurz bioekonomie na Jihočeské univerzitě chce reagovat na moderní požadavky trhu, poptávajícího odborníky pro nový obor bioekonomie. Bioekonomie odráží nový, udržitelný přístup k vědě a technologii. V loňském roce proběhl, v době od 22-26 května, první ročník tohoto kurzu, kterého se zúčastnilo cca 25 zahraničních studentů.

V rámci kurzu se student seznámili s nově vznikajícím konceptem bioekonomie, který je velmi ceněn ve vědeckých, průmyslových a politických kruzích. Potenciál bioekonomie je v nahrazení fosilní energie a syntetických materiálů ve velkém měřítku obnovitelnými, biologickými zdroji, tato problematika se dotýká velkého množství odvětví a využití, od výroby energie, chemické výroby a zemědělství ke stavebnictví a nakládání s odpady. Technologické inovace hrají v možné realizaci bioekonomie nejvýznamnější roli. Tento kurz se zabývá příslušnými technologickými trendy a zařazuje je do kontextu ekonomických, společenských a politických souvislostí.

Kurz uplatňuje multidisciplinární přístup, je proto určen širokému spektru studentů   zemědělství a biologických věd, ekonomie a sociálních věd, ale i veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Cílem kurzu je poskytnout studentům soubor dovedností a znalostí o inovacích za účelem uspokojení rostoucí poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících v oboru globální bioekonomie, které budou požadované zaměstnavateli ve všech odvětvích.

V letošním roce organizujeme druhý ročník kurzu opět v květnovém týdnu 22. - 27. 2017, na JU EF v Českých Budějovicích. Bioekonomika jako nový ekonomický koncept a nové odvětví potřebuje politickou podporu, proto existují v rámci EU, OECD, ale i jednotlivých zemí Strategické plány na podporu bioekonomiky. V rámci letošního kurzu bude jeden den věnován právě bližšímu představení těchto strategických dokumentů, a proto bychom obzvláště rádi uvítali na kurzu i zástupce ministerstev ČR a zástupce kraje.