Obor ÚFŘP získal mezinárodní certifikaci ACCA

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity získala uznávanou mezinárodní certifikaci Asociace certifikovaných účetních ACCA. Pro absolventy oboru Účetnictví a finanční řízení podniku se tak rozšiřuje možnost přímého uplatnění i v nadnárodních společnostech, které toto osvědčení často požadují.

Asociace certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) je globální profesionální účetní organizací, jejíž historie sahá již do roku 1904. V současnosti má 188 000 členů, 480 000 studentů a působí ve 178 zemích světa. Centrála ACCA je v Londýně a hlavní správní úřad v Glasgow. ACCA funguje prostřednictvím sítě 100 kanceláří a spolupracuje s více než 7 100 schválených zaměstnavatelů po celém světě, kteří poskytují rozvoj zaměstnanců. Dále je přítomna v klíčových účetních fórech jako je International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asia Pacific Accountants (CAPA), ASEAN Federation of Accountants (AFA), Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) a Pan African Federation of Accountants (PAFA).

 

Asociace poskytuje kvalifikační certifikáty účetní profese (ACCA nebo FCCA), které jsou celosvětově akceptovány většinou subjektů (vlády, profesní subjekty, akademické instituce, zaměstnavatelé nebo i  sdělovacích prostředky, aj.). V roce 1974 obdržela ACCA britskou královskou listinu, která ocenila vynikající kvalitu systému jejich kvalifikace.

 

ACCA aktivně usiluje o zvýšení hodnoty účetnictví ve společnosti prostřednictvím nejen poskytováním certifikátů, sdružováním svým členů, ale i mezinárodním výzkumem a přispívá tak k řešení globálních problémů, ve kterých je účetnictví jako profese zahrnuta. Jejich posláním je být globálním lídrem v profesi tím, že:

  • poskytuje příležitosti a otevřený přístup k lidem a jejich schopnostem, ať jsou kdekoli na světě,
  • podporuje a propaguje nejvyšší etické, vládní a profesních standardy,
  • prohlubuje veřejný zájem o účetní profesi.

 

Na základě předchozích jednání s Kateřinou Benešovou, ACCA (ředitelkou ACCA pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarko) Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity závěrem loňského roku zažádala o uznání vybraných zkoušek, které jsou zahrnuty v programu certifikace ACCA. Tyto zkoušky odpovídají jak formální tak i obsahovou stránkou vybraným předmětům oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (ÚFŘP). Hodnotící orgán ACCA posoudil náš systém výuky, studijní plány, náplně jednotlivých předmětů a způsob jejich hodnocení. Na podkladě tohoto svým vyjádřením z 6. 1. 2017 rozhodl, že studenti, kteří absolvují obor ÚFŘP (v plném rozsahu – tj. v bakalářském i navazujícím magisterském studiu) mají nárok na uznání těchto zkoušek v rámci certifikace ACCA:

  • F1 Accountant in Business
  • F2 Management Accounting
  • F3 Financial Accounting
  • F4 Corporate and Business Law
  • F5 Performance Management

 

Udělením uvedené certifikace se tak EF stala první fakultou v ČR s ucelenou sérií zkoušek F1-F5. V následujících dvou letech připravujeme podat žádost o uznání certifikace i pro další zkoušky (F6-F9) a získat tak ucelenou sadu zkoušek pro tzv. Fundamentals. Pro absolventy se tak rozšiřuje možnost přímého uplatnění i v nadnárodních společnostech, které certifikace ACCA často požadují.

 

Pro studenty oboru ÚFŘP se jedná o další udělený systém certifikace a možnosti uznání vybraných zkoušek. Obdobný systém v českých podmínkách, který garantuje Institut certifikace účetních (v rámci Svazu účetních ČR) je pro tyto studenty akreditován již od roku 2004.

 

Oficiální ceremoniál předání certifikace ACCA - (pozvánka zde) proběhne 15. března 2017, na který bychom rádi všechny zájemce tímto pozvali. Podrobnější informace o studijním oboru ÚFŘP a existujících certifikacích lze nalézt na stránkách Katedry účetnictví a financí EF.

 

 

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Katedra účetnictví a financí EF JU