Nový předmět ve výuce EF - Pluralismus v ekonomii

Zajímají Vás témata, která se na většině ekonomických škol nevyučují? Jak se ekonomie vypořádává se znečišťováním životního prostředí? Jak se můžeme dívat na ohodnocení práce? Jaký je vztah ekonomie k ostatním společenským vědám a jak dělat ekonomii bez matematiky? Anebo jak ji dělat s matematikou a vyhnout se omezením tradičních modelů?

Pokud Vás zaujala alespoň jedna otázka, rádi se s Vámi uvidíme v předmětu Pluralismus v ekonomickém myšlení každé liché pondělí v čase 15:00–18:20 na Ekonomické fakultě JU. Předmět je za 3 kredity a je zakončen pouze zápočtem. Sylabus najdete ve STAGu pod zkratkou PEM. Více o obsahu nového předmětu se také můžete dočíst v pozvánce v prosincovém čísle Journalu Pro studenty oboru SPEU má předmět statut B, pro ostatní obory C.
Předmět reaguje na Mezinárodní studentskou výzvu pro pluralismus v ekonomii, na kterou EF JU odpověděla jako jediná ekonomická fakulta v Česku, což ocenil i časopis Respekt. Celý loňský rok jsme ladili program předmětu a pořádali přednášky externích hostů, o kterých se dočtete na webu Pluralismus na EF JU. Aktuality můžete najít také na Facebooku Katedry regionálního managementu EF JU.
Komu je kurz určen? Kurz je určen spíše studentům magisterského studia, ale zdaleka nejen ekonomům. Je pro všechny, kteří mají otevřenou mysl a chtějí kriticky uvažovat o ekonomii v současném světě, bez ohledu na svůj domovský obor. Za účast na přednáškách a seminářích a za 3 eseje dostanete nejen 3 kredity, ale hlavně spoustu nových informací a nových souvislostí. Budete poslouchat a diskutovat s ekonomy, sociology, historiky i experty z jiných VŠ či z praxe a hledat odpovědi na otázky, které by vás možná ani nenapadly. Více informací naleznete na webu http://www.ef.jcu.cz/studium/pluralismus.

V návaznosti na tuto výzvu jsme odstartovali každoroční seminář Budějovické ekonomické dny a volný cyklus přednášek Pluralismus v ekonomii.

 S jakýmikoli dotazy se obracejte na garanta předmětu Jana Vávru z Katedry regionálního managementu EF JU, jvavra@ef.jcu.cz