Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2017 - 2020

Hlavní volební komise na základě čl. 4, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu JU stanovila termín voleb do Akademického senátu JU.

Hlavní volební komise na základě čl. 4, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu JU stanovila termín voleb do Akademického senátu JU:

  • čtvrtek 18. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin
  • pátek 19. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

 

Místo konání voleb do Akademického senátu JU na Ekonomické fakultě JU

  • vstupní vestibul v budově děkanátu EF, Studentská 13, České Budějovice

 

Seznam navržených kandidátů za Ekonomickou fakultu JU:

Studenti:

Pedagogové:

Tomáš Buřič

Zuzana Dvořáková Líšková

Matyáš Hric

Rudolf Hrubý

Štěpán Prokeš

Martina Novotná

Petr Randus

Kamil Pícha

Jan Vávra

Tomáš Volek

Dagmar Škodová Parmová

 Seznam navrhovaných kandidátů za JU naleznete zde.

Členové dílčí volební komise za EF JU, kterým jsou:

  • Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Ing. Filip Petrách, Ph.D.
  • Mgr. Radim Remeš
  • Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.
Dokumenty včetně návrhového lístku kandidáta jsou ke stažení zde.

Volební a jednací řád JU naleznete zde.

Zvolené kandidáty do Akademického senátu JU naleznete po zveřejnění výsledků voleb zde