Ekonomická fakulta vítá studenty prvních ročníků

Ekonomická fakulta po roce opět přivítala nové studenty při sportovně zábavním dni, jehož cílem je vždy především seznámit se mezi sebou, ale i poznat své budoucí pedagogy. Účastníci byli na závěr dne oficiálně pasováni do stavu vysokoškolských studentů.

Chceme Vám první kroky co nejvíce usnadnit a ujistit Vás, že na začátku, ale i během studia na Ekonomické fakultě v tom nebudete sami. Věřím, že aktivity, které jsme pro Vás na úvod vysokoškolského studia na naší fakultě připravili, pomohou odbourat hned v počátku případné bariéry a umožní Vám jednak poznat se navzájem se svými novými spolužáky, ale také si sami ověřit, že i vysokoškolští učitelé jsou jen lidé.

Pomoci Vám může také elektronický průvodce prváka.

Přeji Vám mnoho studijních i životních úspěchů a věřím, že i Vy se budete aktivně podílet na naplňování našeho sloganu

Společně a EFektivně

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty


Přeji Vám mnoho studijních i životních úspěchů a věřím, že i Vy se budete aktivně podílet na naplňování našeho sloganu

Společně a EFektivně

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty