Ekonomická fakulta hostila v létě studenty z Austrálie a USA

Již tradičními červencovými akcemi na EF jsou letní školy pro studenty z partnerských univerzit v USA a Austrálii. Na mladé Australany ovšem letos čekala novinka s názvem Greatail, na kterou se mohou těšit i studenti EF.

Zaměření letní školy pro studenty z USA je již tradičně na politologii, vývoj v Evropě po roce 1989 a na trestní právo a právo Evropské Unie. Na přednáškách se kromě EF podílí pravidelně i Pedagogická fakulta.

Obdobně jako v předchozích ročnících zajišťovala Ekonomická fakulta pod záštitou vedoucího Katedry práva Rudolfa Hrubého výuku v oboru práva Evropské unie, návštěvu trestního řízení u soudu a návštěvu vazební věznice.

V průběhu pobytu pak jedenáct amerických studentů z Armstrong State University v Savannah, ve státě Georgia absolvovalo kampus tour, prohlídku Českých Budějovic, návštěvu Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a mladí Američané zavítali samozřejmě i do Prahy.

Pro studenty z Austrálie připravila EF už posedmé měsíční letní školu s názvem European Culture and Business Environment, kterou organizují každoročně Viktor Vojtko a Roberto Bergami z Katedry obchodu a cestovního ruchu. Studenti absolvují v rámci pobytu jak odborný program v podobě přednášek a projektové výuky, tak i program poznávací, jako jsou exkurze do podniků nebo kulturní zážitky. Australští studenti z partnerské Victoria University v Melbourne tak kromě výuky absolvovali například prohlídky Koh-i-nooru a Budějovického Budvaru, v Linci je čekala návštěva letiště Blue Danube Airport, Ocelového světa Stahlwelt a muzea budoucnosti ARS Electronica, ve Vídni Australané navštívili ústředí Organizace spojených národů. Nechyběly samozřejmě ani prohlídky památek UNESCO v Praze a Českém Krumlově, kde se studenti z Melbourne seznamovali s českou kulturou a historií.

Zcela jedinečnou novinkou v letošním roce byla výuka pomocí manažerské simulační hry s názvem Greatail, kterou pro dvacet šest studentů z Austrálie speciálně pro tuto letní školu vyvinula Katedra obchodu a cestovního ruchu. Rozšířila se tak série simulačních her pro výuku o další variantu, tentokrát se zaměřením na podnikání v mezinárodním prostředí v anglickém jazyce, která bude zaváděna do výuky Obchodního podnikání v navazujícím magisterském studiu.