Štěstí s překážkou - PAST za minulost

Štěstí s překážkou je kulturně-osvětová akce o společném životě s rodinami pečujícími o osoby s handicapem. Ekonomická fakulta se již potřetí stala partnerem této události, která se konala 17. září na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Ekonomická fakulta připravila program finanční osvěty s názvem PAST za minulost. Studenti Ekonomické fakulty Aneta Hronová, Štěpán Paclík, Lukáš Hončík, Radek Křiklán, Michaela Bromová, Michaela Závodná měli připravena stanoviště s informačními panely. Hlavním cílem tohoto stanoviště bylo seznámit návštěvníky s možnostmi, jak se vypořádat s různými finančními problémy, například s úvěry, hospodařením domácností, oddlužením apod. Více než osmdesát dospělých návštěvníků si zahrálo kvíz, který vyplňovali za pomoci informací na tabulích. Téměř stovka dětí si zahrála jednodušší hry, které jim pomohly uvědomit si základní ekonomické zákonitosti, např. to, že každá věc něco stojí, vydělávání peněz vyžaduje čas apod.