Výsledky voleb do Akademického senátu EF JU v Českých Budějovicích

Volební účast absolutně 400 členů akademické obce EF JU, z toho 46 akademických pracovníků a 354 studentů. V seznamu voličů bylo uvedeno 93 pedagogů a 1394 studentů, celkem tedy 1487 oprávněných voličů. Volební účast relativně 26,9 %. Celkem 3 volební lístky byly neplatné.

Pořadí kandidátu podle počtu obdržených hlasů - akademičtí pracovníci

Pořadí kandidátu podle počtu obdržených hlasů - studenti