Přihlaste se na listopadové Inproforum!

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se na Ekonomické fakultě uskuteční tradiční vědecká konference INPROFORUM. Desáté výročí konference nese podtitul "Ohrožená Evropa? Socio-ekonomické a environmentální změny". U kulatého stolu se pak bude rovněž diskutovat k velice aktuálnímu tématu predátorských časopisů.

Cílem setkání je reagovat na současnou situaci v Evropě a podnítit odborný diskurs, který ukáže vyjmenované změny v souvislostech. Na konferenci se počítá s pozváním významných zahraničních řečníků, kteří vystoupí na plenárním zasedání.

Hlavními řečníky konference jsou: Philippe Gay z Université de Haute-Alsace (Francie) s příspěvkem „European standards: a protection for all or a destruction of country's culture?", Dr. Rhys Evans z Norwegian University College of Agriculture and Rural Development (Norsko) s příspěvkem „Repurposing of Cultural Heritage Assets" a plk. v. v. Ing. Stanislav Simbartl (Ministerstvo obrany ČR, State Scretary Division, HRM Department).

Hlavní sekce konference:

 • Ohrožená Evropa – ohrožený region? Nové výzvy a nová řešení.
 • Management změn a inovací
 • Příčiny socio-ekonomických změn
 • Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi
 • Nový výzvy mezinárodního obchodu a cestovního ruchu
 • Aplikace soukromého práva po změnách legislativy v ČR
 • Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
 • Zemědělská ekonomika

Recenzované výstupy konference (double-blind review z ČR a EU) budou publikovány ve fakultním časopise Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis (založen 1998), který je vydáván od roku 2016 prostřednictvím nakladatelství De Gruyter. Z ostatních příspěvků bude sestaven sborník, který bude zaslán k posouzení do databází SCOPUS a Web of Knowledge (WOS).

Důležité termíny

 • Termín pro registraci: 31. říjen 2016
 • Termín pro vložení abstraktu příspěvků:  31. říjen 2016
 • Termín pro zaslání fulltextů příspěvků: 7. listopad 2016 (po konferenci)
 • Termín pro platbu vloženého: 31. říjen 2016


Podrobné informace naleznete na stránkách fakulty zde.

Nezapomeňte se zaregistrovat. Těšíme se na Vaši účast!