Letní školy na EF pro studenty z USA a Austrálie

Od června do července 2016 pořádá nebo spolupořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích letní školy pro 11 studentů z Armstrong State University, Savannah, Georgia, USA a 16 studentů z australské Victora University, Melbourne.

Zaměření letní školy pro studenty z USA je již tradičně na politologii – vývoj v Evropě po roce 1989 a na trestní právo a právo Evropské Unie. Na přednáškách této letní školy se budou podílet Ekonomická a Pedagogická fakulta.

Obdobně jako v předchozích dvou ročnících, které se konaly v letech 2012 a 2013, zajišťuje Ekonomická fakulta pod záštitou vedoucího Katedry práva JUDr. Rudolfa Hrubého výuku v oboru práva Evropské unie, návštěvu trestního řízení u soudu a návštěvu vazební věznice.

Studenti se na úvod zúčastní slavnostní večeře s doc. Dagmar Škodovou Parmovou, v rámci odborného programu navštíví hejtmana Jihočeského kraje a další představitele veřejné správy a samosprávy. V průběhu pobytu pak absolvují kampus tour, prohlídku Českých Budějovic, návštěvu Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova, Budvaru a na závěr si prohlédnou Prahu.

Pro studenty z Austrálie je už pošesté připravena měsíční letní škola s názvem European Culture and Business Environment, kterou organizují Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a Dr. Roberto Bergami z Katedry obchodu a cestovního ruchu. Studenti absolvují v rámci pobytu jak odborný program (přednášky, projektová výuka), tak i program poznávací (exkurze do podniků, kulturní zážitky). Studenti kromě výuky absolvují například prohlídky Koh-i-nooru a Budějovického Budvaru, v Praze je čeká setkání se zástupci Asociace Fair Trade nebo návštěva pražského zastoupení Evropské komise, ve Vídni studenti navštíví ústředí Organizace spojených národů a nebude chybět ani prohlídka památky UNESCO Českého Krumlova.