Slavnostní imatrikulace nových studentů

Dne 6.října 2016 byli studenti prvních ročníků bakalářského studia slavnostně přijati za členy akademické obce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Slavnostní imatrikulace se zúčastnilo více než tři sta padesát studentů prezenční formy studia studijního programu Ekonomika a management.

Všem nově nastupujícím studentům přejeme hodně úspěchů!

Vedení EF