Studenti EF navštívili rakouský Linec

Studenti EF se v rámci předmětu Služby v cestovním ruchu 1 zúčastnili dne 27. listopadu odborné exkurze na letiště Blue Danube Airport Linz.

Studenti obchodního podnikání, specializace cestovní ruch se měli možnost seznámit s chodem regionálního letiště Blue Danube Airport v hornorakouském hlavním městě Linci. V rámci předmětu, který je zaměřen na základní služby cestovního ruchu, mohli na vlastní oči vidět, jak vnímá služby letiště nejen zákazník, ale také nahlédnout do zákulisí letištních prostor, které běžnému klientovi leteckých služeb zůstávají skryty.

Zážitkem pro studenty byla například jízda letištním autobusem pro rozsvícené ranveji nebo seznámení se s hasičským systémem letiště. Naše studenty přivítaly za linecké letiště Jitka Zikmundová a Christina Kräutl, kterým patří poděkování za skvělou přípravu celé exkurze.

Studenti následně měli možnost užít si město Linec i s vánočními trhy, kde byla naplánována průvodcovaná prohlídka. Historickým centrem provedly své kolegy studentky specializace cestovní ruch Simona Harazímová a Kateřina Kinclová, které v loňském roce absolvovaly na linecké Univerzitě Johannese Keplera dva semestry v rámci programu Erasmus.