Ekonomická fakulta podporuje podnikavost studentů z celé univerzity

Dne 21. listopadu proběhla na Jihočeské univerzitě ojedinělá soutěž pro studenty s názvem Invest Day, kterou organizovala Ekonomická fakulta. Vybraní studenti z celé univerzity představili reálným investorům své zajímavé podnikatelské nápady a utkali se o možnost získat skutečnou investici na svůj záměr a řadu dalších cen.

Od září letošního roku mohli studenti všech fakult přihlašovat své nápady do premiérového ročníku nové soutěže Invest Day, jejímž cílem byla podpora činorodosti a kreativity potenciálních mladých podnikatelů.

Předpokladem bylo přihlášení smysluplného podnikatelského záměru. Při jeho tvorbě zájemci aktivně využívali možnosti konzultací s odborníky z Ekonomické fakulty a dalších institucí na podporu podnikání. S pomocí této zpětné vazby se podařilo najít a vyřešit základní nedostatky projektů a pomoci soutěžícím najít správný směr ještě před tím, než se setkali se skutečnými investory.

Ze všech přihlášených projektů byly vybrány 4 nejlepší podnikatelské záměry, které byly představeny čtveřici skutečných investorů – Pavlu Strašákovi, vrcholovému manažerovi, který již roky působí jako investor a poradce začínajících podnikatelů, Romanu Šiserovi, řediteli a zakladateli České inovace, Vojtěchu Kačírkovi, spolumajiteli IT firmy s chutí investovat do nových projektů a Leoši Kubíčkovi, kouči, který pomáhá zvyšovat výkonnost firem.

Své projekty investorům představili Katsiaryna Tratsiak z Přírodovědecké fakulty s inovativní recepturou na koktejly, Matěj Zeman z Pedagogické fakulty s vlastním prototypem odpalovacího zařízení pro ohňostroje, Pavel Vosyka z Přírodovědecké fakulty s mobilní aplikací zaměřenou na studenty a Petr Braun ze Zemědělské fakulty s originální technologií na zpracování bioodpadu, která vychází z jeho vědeckých poznatků.

Po představení projektů a diskusi s investory byl jako vítězný záměr vyhodnocen nápad Matěje Zemana, který obdržel hlavní cenu – tablet. Více než reálné investice a hmotné ceny byla pro soutěžící důležitá zpětná vazba a navázání kontaktů s lidmi z podnikatelské praxe. „Dostala jsem rady, na jejichž základě jsem pochopila, že můj projekt není tak náročný, abych k jeho rozjezdu potřebovala větší investici,“ zhodnotila Katsiaryna Tratsiak.

Myslím, že po odpalu pyrotechniky přímo v místnosti byl můj záměr přijat s velkým úžasem. Podle slov investorů se doposud s ničím takovým nesetkali,“ okomentoval svůj vítězný návrh Matěj Zeman.

Po úspěšném rozjezdu soutěže plánuje Ekonomická fakulta i další ročníky. Účastník soutěže Pavel Vosyka doporučil všem studentům se zajímavými nápady a podnikatelským duchem: „Jděte do toho, nic vás to nestojí,“ uzavřel svou účast v nové soutěži student Přírodovědecké fakulty.