Přihlaste svůj projekt do soutěže Jihočeská ratolest

KRAjská Síť Environmentálních Center (Krasec) a Jihočeský kraj vyhlásili 5. ročník soutěže projektů obcí, škol, neziskových subjektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Vítězové získají finanční odměnu.

Záštitu nad soutěží převzali radní Jihočeského kraje pro oblast životního prostředí Ing. Hana Rodinová, Ph.D. a rektor Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

V letošním ročníku se bude soutěžit ve čtyřech kategoriích, které jsou vymezeny pro obce, svazy obcí a mikroregiony; školy všech stupňů; neziskové subjekty a vysokoškolské studenty. Soutěžící mohou přihlásit své projekty, bakalářské či diplomové práce, které byly ukončeny, resp. obhájeny v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015 a které přímo či nepřímo přispěly k ochraně životního prostředí. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 9. října.

Vítězové jednotlivých kategorií i předkladatelé projektů umístěných na druhých a třetích místech získají finanční odměny ve výši 7000, 5000, nebo 3000 Kč, certifikát a pestrý balíček regionálních výrobků. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na tiskové konferenci 2. listopadu v Českých Budějovicích v rámci podzimního cyklu seminářů a besed s environmentální tematikou "Jihočeské dny s Krascem 2015".

Podrobná soutěžní pravidla a formuláře přihlášek jsou k dispozici zde. Na uvedené webové stránce si zájemci mohou prohlédnout projekty oceněné v předchozích ročnících a udělat si tak představu, zda mohou do soutěže přihlásit právě svůj projekt či závěrečnou práci.

Projekty obcí, škol a neziskových subjektů bude hodnotit jedna skupina porotců, hodnocení vysokoškolských absolventských prací bude mít starost druhá porota. Mezi hodnotící kritéria patří třeba inspirativnost projektu pro další možné následovníky nebo dlouhodobý přínos projektu. V případě bakalářských a diplomových prací představuje důležité měřítko také využitelnost výsledků a poznatků v praxi.

Kontakty pro další informace

Simona Šafarčíková, organizátorka soutěže a tajemnice spolku Krasec, tel. 725 048 160, e-mail: safarcicka@email.cz

Petr Kurz, předseda výkonné rady spolku Krasec, tel. 734 578 560, e-mail: predseda@krasec.cz