Mysli lokálně, jednej globálně

Ve dnech 23. a 24. března 2015 vystoupilo v prostorách Univerzity Hradec Králové 10 řečníků ze 7 univerzit na konferenci „Naše společná přítomnost“. Společným jmenovatelem všech příspěvků a živých diskusí s posluchači byly dramatické proměny současného světa, především v environmentální, ale také v kulturní, ekonomické a politické perspektivě.

Konference „Naše společná přítomnost“ utkví účastníkům v paměti jako akce, na níž se otevírala témata, která pálí. Lze vyřešit napětí mezi nutností fungovat jako součást globálního kapitalismu a přitom usilovat o ekologickou udržitelnost? Proč se vytrácí sociální kapitál a jak jej posílit? Jak souvisí kulturní rozmanitost s ekologickým rozměrem lidské existence? To jsou jen některé z otázek, které zazněly. Na odpovědích pak pracovali odborníci spolu s publikem. Akci navštívilo téměř 400 lidí z univerzitního prostředí i mimo něj a jejím vyvrcholením bylo vystoupení norského sociálního antropologa Thomase H. Eriksena a českého sociologa Václava Bělohradského.

Organizátory konference byly Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Další informace ke konferenci jako prezentace, fotografie a další materiály naleznte na stránkách ke konferenci zde.

Podívejte se také na video z konference