Ekonomická fakulta přivítá na konci září nové studenty

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila před začátkem akademického roku pro nově nastupující studenty řadu akcí, které usnadní jejich vstup na vysokou školu a urychlí jejich orientaci na fakultě.

Pro první ročníky ekonomických oborů se na konci září uskuteční v kampusu Jihočeské univerzity i v centru Českých Budějovic program, který má pomoci novým studentům aklimatizovat se na podmínky vysokoškolského studia.

V týdnu od 21. do 25. září se uskuteční například následující akce:

  • Informační hodina Akademické knihovny (21. a 22. 9. 2015)
  • Opakovací kurz středoškolské matematiky (od 21. 9. 2015)
  • Vstupní testy z anglického, německého a ruského jazyka (21. a 22. 9. – pro prezenční studium, 25. 9. – pro kombinované studium)
  • Zábavné seznamovací akce jednotlivých ročníků (24. 9. 2015)
  • Úvodní soustředění studentů 1. ročníků (25. 9. 2015)

 

Podrobné informace k jednotlivým akcím naleznete na internetových stránkách EF zde.

Pomoci Vám může také elektronický průvodce prváka.

Chceme Vám první kroky co nejvíce usnadnit a ujistit Vás, že na začátku, ale i během studia na Ekonomické fakultě v tom nebudete sami. Věřím, že aktivity, které jsme pro Vás na úvod vysokoškolského studia na naší fakultě připravili, pomohou odbourat hned v počátku případné bariéry a umožní Vám jednak poznat se navzájem se svými novými spolužáky, ale také si sami ověřit, že i vysokoškolští učitelé jsou jen lidé.

Přeji vám mnoho studijních i životních úspěchů a věřím, že i Vy se budete aktivně podílet na naplňování našeho sloganu

Společně a EFektivně

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty